พอ.โพนพิสัย ร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ. ประจำเดือน

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ

พอ.โพนพิสัย ลงพื้นที่บ้านไร่ชมภู สำรวจพื้นที่เป้าหมาย (ใหม่) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞พอ.โพ [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞พช.โพ [...]

อ่านต่อ