วันที่ 2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞 วันท [...]

อ่านต่อ

นายอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศจพ.อ. ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ที่ตกเกณฑ์ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞 นายอ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞 โครง [...]

อ่านต่อ

พก.บ้านผือ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบ้านผือ พร้อมทั้งติดตามกลุ่มที่จะทำการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞 พก.บ [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง ภายใต้วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน (New Normal)

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞 พช.โ [...]

อ่านต่อ