🏞 พช. โพนพิสัย สร้างความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞 พช. [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัยร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 พช.โพน [...]

อ่านต่อ

🌼🌸พช. โพนพิสัย ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช.2 ค) ระดับอำเภอ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🌼🌸พช. [...]

อ่านต่อ

🌼🌸พช. โพนพิสัย ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช.2 ค) ตำบลทุ่งหลวง บ้านโพธิ์ และตำบลจุมพล

🌅 🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🌼🌸พช [...]

อ่านต่อ

🌼🌸พช. โพนพิสัย ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช.2 ค) ตำบลเซิม และตำบลสร้างนางขาว

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🌼🌸พช. [...]

อ่านต่อ

🌼🌸พช. โพนพิสัย ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน”ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🌼🌸พช. [...]

อ่านต่อ