พช. โพนพิสัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนพิสัย ครั้งที่ 6/2564

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 พช. โพ [...]

อ่านต่อ

💮พช. โพนพิสัยสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตภายใต้สภาวะวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (Covid-19) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง ภายใต้วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน (New Normal) อย่างต่อเนื่อง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 💮พช. โ [...]

อ่านต่อ

💮พช. โพนพิสัยสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตภายใต้สภาวะวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (Covid-19) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง ภายใต้วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน (New Normal)

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅   [...]

อ่านต่อ

🏞 พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ติดตามโครงการสร้างและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅   [...]

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ฌ สำนักงานพัฒนาอำเภอโพนพิสัย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 💮 ผู้อ [...]

อ่านต่อ

🌍 พช.โพนพิสัยให้ความร่วมมือในโครงการอบรมฝึกอาชีพการทำขนมไทยและการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้กับผู้พิการ ผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🌍 พช.โ [...]

อ่านต่อ