🏞 พช. โพนพิสัย สร้างและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง EP.5

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞 พช. [...]

อ่านต่อ

พช. โพนพิสัย สร้างและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวง Ep.4

  🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 [...]

อ่านต่อ

🏞 พช. โพนพิสัย สร้างและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวง Ep. 3

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞 พช. [...]

อ่านต่อ