พัฒนาการอำเภอโพนพิสัยร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 8/2564

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🌏วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

🌐เวลา 9.00 น

🌸นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัยร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 8/2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🌸🌸ในการนี้ พัฒนาการอำเภอ ได้ร่วมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติและนำเรื่องการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564 แจ้งที่ประชุม

🌸การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดการจัดกิจกรรมในภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และปฏิบัติการมาตรการป้องกันฯอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

🗺🗺 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 34 times, 1 visits today)