พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🌐พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)

23/07/2564
เวลา 13:30 น.

🌏🌏นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) อำเภอโพนพิสัย ณ ห้องประชุมพญานาคราช ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย

🌏🌏ในการนี้ พัฒนาการอำเภอโพนพิสัยได้ร่วมพิจารณาแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี พร้อมวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนา และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาอำเภอ

🗺🗺ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 50 times, 1 visits today)