พช. โพนพิสัย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั่งที่5/2564 2564

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🌎พช. โพนพิสัย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั่งที่5/2564 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
🕤 เวลา 9:30 น

🌐พัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย นำโดย นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 5/2564 เพื่อสรุปผลงานการติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การติดตามมาตรการพักชำระหนี้ และพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ทั้งหมด 4 โครงการที่ยื่นเข้ามา รวมเป็นเงิน 490,000 บาท

🗺🗺ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 19 times, 1 visits today)