พช. โพนพิสัยใส่ใจการ “ปลูกผัก ปลูกรัก พช.”

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞 🌐 14/7/2564
นายภควัตร คำพวง ผอ.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายวรรณลภย์ ทองบุดดี หน.กง.ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดหนองคาย ในฐานะคณะติดตามเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดหนองคาย ติดตามการดำเนินงานกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านวัดหลวง ม.๒ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยนายอัครเดช ช่างงเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย นายสมบูรณ์ ภูจอมดาว นวพช.ชก. พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มปลูกผักร่วมให้ข้อมูลแก่คณะทำงาน

🗺🗺ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺

(Visited 14 times, 1 visits today)