พช.โพนพิสัยร่วมประชุม ศป.ปส.อําเภอโพนพิสัย

⛅️⛅️หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค⛅️⛅️

🕣 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น.

☀️☀️ นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายโรม พลภูมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอโพนพิสัย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมพญานาคราช ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย
☀️☀️ ในการนี้นางสาวชนาธิป เกาะสูงเนิน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับผู้แทนฝ่ายทหาร ตำรวจ สถานศึกษา ส่วนราชการ กำนันทุกตำบล เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การป้องกันการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาด COVID-19

(Visited 173 times, 1 visits today)