ผู้ว่าพาสำรวจ “เส้นทางธรรม เส้นทางเที่ยว @หนองคาย” เข้าสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอโพนพิสัย

⛅️⛅️หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค⛅️⛅️

🕣 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น.

☀️☀️ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย น.ส.สิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และคณะร่วมสำรวจ โครงการผู้ว่าพาสำรวจ “เส้นทางธรรม เส้นทางเที่ยว @หนองคาย” เข้าสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอโพนพิสัย
☀️☀️ ในการนี้นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยนางสาวชนาธิป เกาะสูงเนิน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมให้การต้อนรับและได้พาเที่ยวชมทั้งหมด 2 จุด ดังนี้
📍จุดที่ 1 วัดมณีโคตร สักการะหลวงพ่อเสี่ยง
📍จุดที่ 2 วัดไทย ลอดถ้ำพญานาค
แล้วเสร็จเดินทางคณะสำรวจฯได้เดินทางต่อไปที่บ้านบาทนาหงส์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี

(Visited 170 times, 1 visits today)