Kick Off การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 กิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง

⛅️⛅️หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค⛅️⛅️

🕣 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น.

☀️☀️ นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธาน Kick Off การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 กิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง โดยมีนายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ กพสม. และภาคี เครือข่าย ร่วมดำเนินกิจกรรม

🍀🍀โดยได้ดำเนินการปลูกผักสวนครัวทั้งหมด 15 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มชุดอาหาร 5 กลุ่ม ดังนี้
1.ชุดส้มตำ = มะละกอ พริก มะเขือเทศ มะนาว
2.ชุดต้มยำ = ข่า ตะไคร้ มะกรูด
3.ชุดข้าวต้มดึก = คะน้า ผักบุ้ง
4.ชุดเคียงน้ำพริก = กวางตุ้ง ผักกาดดอก บวบงู
5.ชุดลาบก้อย = มะเขือ ผักกาดเขียว ผักชีฝรั่ง

ณ แปลงปลูกผักสวนครัว บ้านพักนายอำเภอโพนพิสัย

(Visited 164 times, 1 visits today)