เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สินกองทุนหมู่บ้าน บ้านสุขสำราญ

⛅️⛅️หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค⛅️⛅️

🕣 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.

☀️☀️ นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย มอบหมาย นายนิธิภัทร มะลาศรี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย กำนันตำบลเหล่าต่างคำ และผญบ.สุขสำราญ ม.5 ต.เหล่าต่างคำ
☀️☀️ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สินกองทุนหมู่บ้าน ของราษฎร ม.5 ต.เหล่าต่างคำ จำนวน 2 ราย ผลการตรวจสอบ ได้มีข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกองทุนฯ กับผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยให้มีการพักชำระหนี้ตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนและรายปีตามสมควรแก่รายได้ของผู้เดือดร้อน เป็นการตกลงยินยอมของทั้งสองฝ่าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บ้านสุขสำราญ ม.5 ต.เหล่าต่างคำ

(Visited 139 times, 1 visits today)