พช.โพนพิสัยร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัญจร ต.บ้านผือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

⛅️⛅️หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค⛅️⛅️

🕣 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

☀️☀️ นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายโรม พลภูมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัญจร ตำบลบ้านผือ เพื่อแจ้งข้อราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ดังนี้
1.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
2.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3.มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการ กข.คจ. ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดCOVID-19
4.มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดCOVID-19

🏢🏢ณ ห้องประชุม อบต.บ้านผือ

(Visited 50 times, 1 visits today)