กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดมณีโคตร

⛅️⛅️หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค⛅️⛅️

🕣 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น.

☀️☀️ นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดมณีโคตร ร่วมกับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีโพนพิสัย โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบวัดมณีโคตร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความสวยงาม ณ วัดมณีโคตร ตำบลจุมพล

(Visited 925 times, 1 visits today)