พช.โพนพิสัยประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั่งที่ 2/2564

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ