นางสุดสวาท ทองจบ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพนพิสัย เข้าร่วมโครงการ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างความสุข สร้างรายได้สู่ชุมชน”

🌾เล่าเรื่องเมืองปากห้วยหลวง🌾 🌻หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ป [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนโพนพิสัยได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ และคณะขับเคลื่อนฯ

หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 1 [...]

อ่านต่อ

นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่แปลงของโครงการพัฒนาพื้นฯ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 🏞🏞 นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

การปฐมนิเทศบุคคลจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌻หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌻   [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนโพนพิสัย ได้แสดงความจงรักภักดี [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิง [...]

อ่านต่อ