การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพนพิสัย ครั่งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

นายอคัรเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วย นา [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย นายอัครเดช ช่างเหล็ก ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ห้วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563

นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย เข้าร่วมประช [...]

อ่านต่อ

นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนนิสัยต้อนรับ ท่าน ไพโรจน์ โสภาพร ที่มาสำรวจเส้นทางเที่ยว

นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนนิสัย ได้ทำการต้อน [...]

อ่านต่อ