เจ้าหน้าที่ สพอ.โพนพิสัย ร่วมอบรมโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ฯ

?หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค? วันที่ [...]

อ่านต่อ