กลุ่มแม่ปองขนมทองพับ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง การคัดสรรคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563
?? ขอแสดงความยินดีกับ
☑️ กลุ่มแม่ปองขนมทองพับดอกจอก บ้านข้องไก่ ?ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

☑️ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพนพิสัย ?ได้รับรางวัลชมเชย

(Visited 193 times, 1 visits today)