การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น อำเภอโพนพิสัย ประจำปี 2563

?หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค?

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอเหล่าต่างคำ จังหวัดหนองคาย

นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ผู้แทน สภ.เหล่าต่างคำ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเหล่าต่างคำและประชาชนในพื้นที่

? ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ดังนี้
✅หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านห้วยน้ำเย็น
✅กลุ่ม/องค์การแกนนำหลักในการพัฒนาชุมชนดีเด่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคำปะกั้ง ตำบลบ้านโพธิ์
✅ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.)ตำบลเหล่าต่างคำ
✅ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชาย-หญิง

(Visited 65 times, 1 visits today)