ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.

?หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค?

วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย

นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ติดตาม ตรวจสอบเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ที่มีปัญหาด้านการชำระเงินยืมตามสัญญา เพื่อแนะนำการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ

(Visited 40 times, 1 visits today)