เตรียมการคัดสรรฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น

?หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค?

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.

นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เตรียมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ณ บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

(Visited 57 times, 1 visits today)