นักการตลาดรุ่นใหม่ เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP

?หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค?

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้ นายโรม พลภูมี และนายรัฐศาสตร์ จันทร์ศรี อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายและนักการตลาดรุ่นใหม่ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอโพนพิสัย เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ลงเพจ OTOP to day หนองคาย

(Visited 109 times, 1 visits today)