รับการประเมินโครงการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2563

?หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค?

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพญานาคราช ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ นำโดยนายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย

รับการประเมินโครงการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 3 ประเภทกิจกรรม ได้แก่
☑️สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
☑️คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลชุมช้าง
☑️กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่ปองขนมทองพับดอกจอก บ้านข้องไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลชุมช้าง

(Visited 102 times, 1 visits today)