สพอ.โพนพิสัย ขยายผลปลูกผักสวนครัว ตามหลัก “บวร”

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย นำโดย นายอัครเดช ช่างเหล็ก พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ณ วัดมุนีธารธรรม บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมี พระครูภาวนาธรรมานุสิฐ เจ้าคณะตำบลชุมช้าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พ.จ.อ.วัชรินทร์ โชติพงษ์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน ได้แก่ คณะสงฆ์วัดมุนีธารธรรม ปกครองอำเภอโพนพิสัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลชุมช้าง ผู้นำ อช.ตำบลชุมช้าง สตรีตำบลชุมช้าง และชาวบ้านดอนกลาง ร่วมทำกิจกรรม ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ทั้งนี้มีการปลูกผักจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ พริก มะเขือ ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง กะเพรา โดยเมล็ดส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 76 times, 1 visits today)