การดำเนินกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย

?เล่าเรื่อง เมืองปากห้วยหลวง?

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย นายประเสริฐ ปัญญากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพนพิสัย เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้อง

?ต่อมาเวลา 14.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมครัวเรือนรับรองการฝึกภาคสนามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 112 ณ ห้องประชุมพญานาคราช ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย

(Visited 38 times, 1 visits today)