การดำเนินกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย

?เล่าเรื่อง เมืองปากห้วยหลวง?

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ ภูจอมดาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นว.พช.ปฏิบัติการ ประสานเตรียมความพร้อมเรื่องที่พัก โครงการพัฒนาข้าราชการฯหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 112 ณ บ้านอยู่ดีมีสุข อำเภอโพนพิสัย

(Visited 15 times, 1 visits today)