กิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย

?เล่าเรื่อง เมืองปากห้วยหลวง?

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโพนพิสัยและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ร่วมสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรม “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด” อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี ประจำปี 2563

(Visited 58 times, 1 visits today)