กิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย

?เล่าเรื่อง เมืองปากห้วยหลวง?

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ปัญญากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ประชุมผู้นำ อช. เพื่อดำเนินการวางแผนการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563/คัดเลือก อช./ผู้นำ อช.ดีเด่นและปรากฏผลงานเป็นที่ยอมรับของชุมชน พร้อมรับเงินค่าตอบแทน ผู้นำ อช. ไตรมาสที่ 1

?ต่อมาเวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วย ผู้นำ อช.อำเภอโพนพิสัย มอบขนมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตำบลจุมพล  ตำบลวัดหลวง ตำบลชุมช้าง และตำบลบ้านผือ

 

(Visited 31 times, 1 visits today)