การดำเนินกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย

?เล่าเรื่อง เมืองปากห้วยหลวง?

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย ได้นำกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ร่วมจัดนิทรรศการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำนันยอดเยี่ยม ณ ศาลาวัดท่าลี่ศรีสะอาด บ้านท่าลี่ หมู่ที่1 ตำบลชุมช้าง

(Visited 27 times, 1 visits today)