ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหาดสั่ง ตำบลสร้างนางขาว

?เล่าเรื่อง เมืองปากห้วยหลวง?

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2562 เวลา 11.30 น. นายสมบูรณ์ ภูจอมดาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหาดสั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างนางขาว เพื่อแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหาดสั่ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย

(Visited 35 times, 1 visits today)