การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

?เล่าเรื่อง เมืองปากห้วยหลวง?
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นำโดยนายประเสริฐ ปัญญากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย ร่วมงานทอดผ้าป่ามหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย หมู่บ้านกองทุนแม่อำเภอโพนพิสัย จำนวน 32 หมู่บ้าน ยอดผ้าป่าอำเภอ จำนวน 96,820 บาท

(Visited 77 times, 1 visits today)