ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

?เล่าเรื่อง เมืองปากห้วยหลวง?

วันที่ 19 พ.ย.62 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพญานาคราช ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย

? นายประเสริฐ ปัญญากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ภูจอมดาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอโพนพิสัย จำนวน 16 หมู่บ้าน

(Visited 18 times, 1 visits today)