วันที่12 ก.พ. 61 อำเภอโพนพิสัย ประชุมจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” โดยรับฟังวีดีโอคอนเฟอเรนท์ จากกระทรวงมหาดไทย

วันที่12 ก.พ. 61 อำเภอโพนพิสัย ประชุมจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” โดยรับฟังวีดีโอคอนเฟอเรนท์ จากกระทรวงมหาดไทย

(Visited 119 times, 1 visits today)