การตรวจเยี่ยมของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพนพิสัย

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบนโยบาย [...]

อ่านต่อ

กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพนพิสัยเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐

กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพนพิสัยเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ [...]

อ่านต่อ

อำเภอโพนพิสัยจัดประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

?วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. อำเภอโพนพิสัยจัด [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัยจัดประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนอำเภอโพนพิสัย

8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโ [...]

อ่านต่อ

อำเภอโพนพิสัยเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ระหว่างวันที่ 10–30 พ.ย.60 เวลา 08.30-16.30 น.

อำเภอโพนพิสัยเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโ [...]

อ่านต่อ