ประชุม ผู้นำ อช. เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 3-4

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย ว่าที่พันตรีสุทธินันต์  พรหมศิริ พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ได้ประชุมผู้นำ  อช.  เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ  ไตรมาส  3-4

(Visited 28 times, 1 visits today)