สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย ขึ้นทะเบียน OTOP ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย เปิดรับให้กลุ่มอาชีพใหม่มาขึ้นทะเบียน otop ในเขตโดยมีกลุ่มอาชีพที่สนใจทะยอยนำผลิตภัณฑ์เข้ามาขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

(Visited 87 times, 1 visits today)