ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในเขตตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

(Visited 83 times, 1 visits today)