นายอัครเดช ช่างเหล็ก

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพนพิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย