นางนันทพรรณ แสงสีอ่อน

พัฒนาการอำเภอพรเจริญ

นายจำลอง พรใส

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลศรีสำราญ

นางสาวทิพาภรณ์ ประทุมนันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองหัวช้าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสรศักดิ์ เจริญสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลศรีชมภู และตำบลพรเจริญ

นางสาววนิดา เรืองบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวังชมภู และตำบลป่าแฝก

นางสาวฉัตรวีรา ผาจวง

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลดอนหญ้านาง

นายนัฐพงษ์ วงค์ตาผา

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 847 times, 1 visits today)