ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

🕖 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เวลา 07.00 น.

นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอพรเจริญ พร้อมนางนันทพรรณ แสงสีอ่อน พัฒนาการอำเภอพรเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอพรเจริญ ร่วมกันทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

📌 ณ วัดอัมพวัน บ้านใหม่ศรีชมภู หมู่ 1 ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

😷 กิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

(C)(D)(D) (P)(J)(R)
(พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

📷 ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#โคกหนองนาพช.
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#ปลูกพืชปลูกผัก
#ศจพ.

(Visited 9 times, 1 visits today)