ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ประจำปี 256

🕖 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอพรเจริญ พร้อมนางนันทพรรณ แสงสีอ่อน พัฒนาการอำเภอพรเจริญ มอบหมายให้นายปัญญา ล้านทอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอพรเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ประจำปี 2565
โดยมีนายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

📌ณ บริเวณโนนหนองเลิง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

😷 กิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

(C)(D)(D) (P)(J)(R)
(พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

📷 ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#โคกหนองนาพช.
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#ปลูกพืชปลูกผัก
#ศจพ.

(Visited 16 times, 1 visits today)