ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเฉลิมฉลองอำเภอพรเจริญครบรอบ 41 ปี สมโภชศาลปู่ซอคู่เมือง ครั้งที่ 2

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ : ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเฉลิมฉลองอำเภอพรเจริญครบรอบ 41 ปี สมโภชศาลปู่ซอคู่เมือง ครั้งที่ 2
วันที่ 24 มิถุนายน 2565
นางนันทพรรณ แสงสีอ่อน พัฒนาการอำเภอพรเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเฉลิมฉลองอำเภอพรเจริญ ครบรอบ 41 ปี สมโภชศาลปู่ซอคู่เมือง ในระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญได้รับมอบหมายในการดูแลการจัดกิจกรรมประกวดธิดาพรเจริญและเดินแบบชุดผ้าไทย ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565
โดยนายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอพรเจริญ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ ชั้น2 อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
😷 ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด🦠
(C)HANGE (F)OR (G)OOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ
(Visited 45 times, 1 visits today)