ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนสวาท

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ : ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนสวาท
วันที่ 22 มิถุนายน 2565
นางนันทพรรณ แสงสีอ่อน พัฒนาการอำเภอพรเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนสวาท เป็นจำนวนเงิน 51,589 บาท
โดยนายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอพรเจริญ มอบหมายให้จ่าเอกพัฒนา แสงกล้า ปลัดอาวุโส เป็นประธาน
ณ วัดอุทิศวราราม บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 4 ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
😷 ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด🦠
(C)HANGE (F)OR (G)OOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ
(Visited 8 times, 1 visits today)