มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพฯ

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ : ลงพื้นที่ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพฯ
วันที่ 24 มิถุนายน 2565
นางนันทพรรณ แสงสีอ่อน พัฒนาการอำเภอพรเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ ลงพื้นที่ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพฯ จำนวน 1,500 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.เด็กหญิงประภาพร ดาพิม บ้านโคกนิยม ตำบลวังชมภู
2.เด็กชายเดชา ไชยวัง บ้านบุ่งคล้า ตำบลวังชมภู
3.เด็กชายปภังกร แลดจันเหนือ บ้านนาสาร ตำบลศรีภู
😷 ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด🦠
(C)HANGE (F)OR (G)OOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ
(Visited 1 times, 1 visits today)