สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ

จังหวัดบึงกาฬ

นางนันทพรรณ แสงสีอ่อน

พัฒนาการอำเภอพรเจริญ

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565"