พช.พล จัดโครงการรวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน 🍈

🌶 เมืองพลดินแดนผ้าไหมมัดหมี่🌶

🍈 พช.พล จัดโครงการรวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน 🍈

วันที่ 20 มกราคม 2564เวลา 09.00 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพล พร้อมด้วยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จัดกิจกรรมครบรอบ 52 ปี ผู้นำ อช. สานต่อศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน
มหกรรมแสดงความสำเร็จและ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

โดยในกิจกรรมประกอบไปด้วย
1. กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณ ศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบ ตำบลโคกสง่า
2. ปลุกพืชผัก จากมล็ด พันธุ์พระราชทาน
3. การอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. การทำความสะอาดบริเวณวัดชัยประสิทธิ์
5. ปลูกเมล็ดพันธุ์แตงโม และข้าวโพด แปลงผัก นางมณีพัก ครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลโคกสง่า

🥔ทั้งนี้ นางสาวมามาลิณีย์ แข้โส พัฒนาการอำเภอพล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนครูขาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า กำนันตำบลโคกสง่า และพระอาจารย์จากวัดชัยประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพล และนักพัฒนาตำบลต้นแบบ ร่วมดำเนินกิจกรรม ในการปลูกผัก เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ณ บ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

กฤษฎา นว.พช. ชำนาญการ รายงาน

(Visited 21 times, 1 visits today)