เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

💠 วันพุธ ที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย นำส่วนราชการ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธิ์ชัย จิตอาสาพระราชทาน พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

💠 กิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 168 คน คิดเป็น 75,600 ซีซี โดยแยกเป็นเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธิ์ชัยจำนวน 40 คน ซึ่งทุกคนได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยการช่วยเหลือแบ่งปันกัน

💠 ภาพ/ข่าว เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD
#Change for Good #ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 16 times, 1 visits today)