ศึกษาดูงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม

วันที่ 12-13  มีนาคม  2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ชัยศึกษาดูงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม  ร ตำบลหนองสังข์  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

(Visited 57 times, 1 visits today)